Die zal binnen het kader van een vzw de gemeenschappelijke belangen van de Vlaamse commerciële zenders structureel verdedigen bij de nationale en internationale overheden en instanties. Dat heeft SBS Belgium vrijdag laten weten.

De samenwerking tussen de commerciële zenders bestond al enkele jaren, met tot voor kort vooral vtm als trekker, maar die samenwerking werd nooit geofficialiseerd. Voor het eerst worden vtm, 2BE, Vitaya, JIM, vtmKzoom, VT4, VIJFtv, TMF, MTV, Nickelodeon, Kanaal Z en Acht samengebracht in een gemeenschappelijke vereniging.

Eerste voorzitter wordt Ernest Bujok, directeur Audiovisuele Media van Concentra. Hij benadrukt dat de commerciële autonomie van de private zenders op elk moment gewaarborgd blijft. "We blijven uiteraard concurrenten van elkaar, en ongetwijfeld zullen we over veel zaken nog van mening verschillen, maar er zijn zeker ook thema’s waarover we een gemeenschappelijk standpunt kunnen innemen en waarbij we met een echt gemeenschappelijke stem kunnen spreken."

De POF zal zich onder meer buigen over de mediaregulering en de verhouding tussen de private televisieomroepen en de publieke omroep en andere actoren in het medialandschap (zoals toezichthoudende instanties). Bujok onderstreept ook het belang van de oprichting van de POF in het licht van de recente verkoop van SBS Belgium aan De Vijver.

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten vindt het een goed initiatief. "Het is belangrijk dat de verschillende private spelers elkaar op een gestructureerde manier kunnen ontmoeten en samen bespreken hoe ze hun gemeenschappelijke uitdagingen zullen aangaan. Voor de overheid wordt de POF alvast een belangrijke gesprekspartner," luidt het.

Bron: DS Online