De advocaat-generaal formuleert die conclusie in het geschil tussen de Belgische auteursrechtenvereniging Sabam en de provider Scarlet, die intussen eigendom is van Belgacom. Het dispuut gaat al jaren mee en slaat op het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde bestanden via het internet. In 2007 had een rechter geoordeeld dat de provider het onmogelijk moest maken dat elektronische bestanden met muziek uit het repertorium van Sabam via peer-to-peersoftware zouden worden uitgewisseld.

Scarlet trok tegen dit vonnis naar het hof van beroep, dat prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg stelde. De advocaat-generaal meent dat de invoering van het filter- en blokkadesysteem geldt als een beperking van het recht op het correspondentiegeheim en op bescherming van bepaalde persoonlijke gegevens. Ook zou de ontwikkeling van zo’n systeem de beschermde vrijheid van informatie beperken.

Een dergelijke beperking van de rechten en vrijheden van internetgebruikers kan enkel als die berust op een "nationale, toegankelijke, duidelijke en voorzienbare rechtsgrondslag", luidt het. Volgens de advocaat-generaal kan de verplichting voor internetproviders om alleen, op hun kosten, het betrokken filter- en blokkadesysteem in te voeren, niet worden geacht uitdrukkelijk, vooraf, klaar en duidelijk door de betrokken Belgische wetsbepaling te zijn ingesteld.

De conclusies van de advocaat-generaal zijn niet bindend, maar worden meestal wel gevolgd door het Europese Hof van Justitie.

Bron: DS Online