Vóór het zomerreces moet de VRT een nieuwe beheersovereenkomst voor vijf jaar krijgen. Over wat daarin moet staan, is de jongste maanden al een hartig woordje gesproken. Daarbij heeft de N-VA zich wat afzijdig gehouden. Maandag raakte het partijbestuur het eens over een tekst met prioriteiten. 'Voor ons heeft de VRT een belangrijke gemeenschapsvormende rol', zegt Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele, woordvoerder van de N-VA op het vlak van media. Dat wil zeggen dat de publieke zender de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur moet uitdragen in binnen- en buitenland, en bijvoorbeeld ook naar zich inburgerende allochtonen. 'Dat heeft zelfs economisch belang', zegt Vandaele.

De VRT moet voor de N-VA wel een brede publieke zender blijven en geen culturele nichezender worden, al ligt er volgens de partij momenteel toch iets te veel klemtoon op ontspanning, naast de andere kerntaken van informatie en educatie.

vrt.jpgMeer Vlaams op de radio
De aflopende beheersovereenkomst voorzag dat één radiozender (Radio 2) een uitgesproken Vlaams muziekprofiel zou hebben en dat, over alle zenders heen, 20 procent van het aanbod uit Vlaamse producties zou bestaan. N-VA pleit om dat op te trekken tot 25 procent Vlaamse producties op alle zenders samen en tot 30 procent Nederlandstalige muziek op Radio 2 (nu is dat 25 procent) en 15 procent Nederlandstalige muziek op Radio 1 (nu 10 procent). Daarbij moet er aandacht zijn voor alle genres, cultuur met grote en met kleine c.

N-VA wil bovendien dat dit gewaarborgde aanbod wekelijks wordt gemeten en dat de Nederlandstalige producties niet in de nachtelijke uitzenduren worden gepropt. 'Wij zijn in principe niet zo voor quota, maar als er érgens streefcijfers mogen worden vastgelegd, dan bij de openbare omroep', zegt Vandaele.

Minder dialect op tv
De VRT moet, aldus de N-VA-tekst, 'een helder standaardnederlands gebruiken en propageren, ook in het fictie-aanbod'. Vandaele: 'Dialecten hebben hun plaats, en bijvoorbeeld in de reeks De Ronde kan het functioneel zijn. Maar dat tussentaaltje dat we horen oprukken, dat is nergens goed voor en ik merk ook dat veel mensen het niet begrijpen.' Algemeen Nederlands kan onze programma's ook beter verkoopbaar maken in Nederland, zegt Vandaele, die een lang verleden heeft in de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, onder meer als algemeen secretaris van de Commissie voor het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. En voor inburgerende migranten kan algemeen Nederlands op de VRT voor houvast zorgen, zegt hij. De N-VA ziet trouwens de Nederlandse openbare omroep als bevoorrechte partner voor de VRT. De samenwerking kan nog worden uitgebreid en Nederland is daar vragende partij voor, zegt Vandaele.

Geen extra geld
Op dit ogenblik is er geen ruimte om de dotatie van de VRT te verhogen, zegt de N-VA. De VRT krijgt nu ongeveer 290 miljoen per jaar van de overheid. Dat bedrag mag groeien met de gezondheidsindex. Daarnaast haalt de zender ongeveer een derde van zijn middelen uit andere bronnen, zo mag hij 55,9 miljoen per jaar binnenhalen uit reclame op radio en sponsoring op tv. Haalt de VRT dat bedrag niet, dan past de Vlaamse overheid bij via de zogenoemde 'knipperlichtprocedure'. Die procedure mag blijven van de N-VA, maar zou niet meer volautomatisch worden toegepast. En de N-VA wil dat eerst een realistische inschatting wordt gemaakt van de verwachte reclame-inkomsten, die door een extern bureau wordt geverifieerd.Een onrealistisch hoge inschatting, zoals voormalig VRT-baas Tony Mary maakte, dat mag niet meer.

Hoewel de N-VA geen hogere dotatie wil, erkent de partij wel dat de Vlaamse overheid het gat in het VRT-pensioenfonds zal moeten bijpassen, via een eenmalige operatie.

Geen derde net
De N-VA is tegen een derde VRT-kanaal, maar maakt er geen breekpunt van. De partij is 'vandaag niet overtuigd van de meerwaarde', klinkt het. Vooral de ambitieuze plannen rond het ombouwen van Canvas tot een soort nieuwszender, wekken bij N-VA wantrouwen over het kostenplaatje. 'Het is ook een slecht signaal, wanneer iedereen moet besparen.'

De N-VA vindt dan weer niet dat de VRT MNM moet afstoten - een idee van Carl Decaluwé (CD&V). Hoewel de luistercijfers tegenvallen, claimt de VRT nu met MNM een grote groep jongeren te bereiken,onder wie ook allochtone jongeren die met geen andere VRT-zender worden bereikt. De N-VA heeft hier oren naar.

Meer aandacht voortoegankelijkheid
Het aantal ondertitelde programma's moet worden opgetrokken tot 100 procent. De NV-A zou ook graag zien dat sommige programma's via de rode knop kunnen worden voorzien van simultaanvertaling in gebarentaal.

Geen belangenvermenging
Journalisten mogen niet cumuleren met andere activiteiten. En ze moeten opletten dat ze geen schijn van partijdigheid creëren. 'Nee, dat gaat niet over de baard van Koen Fillet', zegt Vandaele.

N-VA doelt wel op de blogs van journalisten op de VRT-websites.

VRT mag in nieuwe media
De VRT moet actief kunnen zijn op het internet, zegt de N-VA. En het moet de zender ook vrij staan om activiteiten te starten op nieuwe media die opduiken. 'De media evolueren zo snel, de VRT moet ruimte krijgen', zegt Vandaele.

Bron: DS Online