Er stemden 228 volksvertegenwoordigers voor een wetsontwerp terzake en 192 tegen. De Republikeinen vinden de editoriale lijn van de NPR teveel in het voordeel van hun Democratische tegenstrevers.

Onlangs diende het hoofd van de NPR, Vivian Schiller, op te stappen nadat een video was opgedoken waarin een fondsenwerver voor de openbare radio aanhangers van de ultraconservatieve beweging Tea Party "racisten" had genoemd. In de Senaat hebben de Democraten de meerderheid, in tegenstelling tot in het Huis. Daar zal het verbieden van subsidiëring van de NPR wellicht op meer weerwerk stoten.

Voor de stemming in het Huis heeft het Witte Huis laten weten "fel" tegen de maatregel te zijn.

Bron: DS