Volgens de vakbonden kreunt de VRT onder de opgelegde besparingen. Zo daalt de dotatie dit jaar naar bijna 285 miljoen euro, tegenover 296 miljoen euro in 2010. In totaal moet de openbare omroep dit jaar 65 miljoen euro besparen. 

vrt.jpgOnzekerheid
Volgens de vakbonden zijn de limieten van de besparingen bereikt en zelfs overschreden. 'Op vijf jaar tijd zijn onze totale werkingsmiddelen met een kwart gedaald en is het aantal medewerkers met 300 gedaald (van 2.600 in 2007 naar 2.300 in 2011, nvdr). Die besparingen creëren een klimaat van blijvende onzekerheid en belemmert de creatieve werking van de omroep', zegt ACOD-vakbondsman Luk Vandenhoeck.

De vakbonden dringen aan op een herfinanciering van de VRT. 'Liefst enkele tientallen miljoenen euro', klinkt het. De vakbonden hopen dan ook dat rekening gehouden wordt met de openbare omroep als er - zoals de Vlaamse regering verwacht - in 2012 nieuwe beleidsruimte vrijkomt.

Context
CD&V-mediaspecialist Carl Decaluwé vindt dat de dotatie van de omroep gerust kan stijgen als de commerciële inkomsten dalen, maar hij wijst op de bredere maatschappelijke context. 'De vraag naar nieuwe beleidsruimte komt niet alleen van de VRT. Als ik moet kiezen tussen geld voor scholen en serviceflats en geld voor de VRT, dan is mijn keuze snel gemaakt', klonk het.
De vakbonden benadrukten nog dat de VRT wel belang moet hechten aan kijkcijfers, maar dat het veroveren van marktaandeel geen fetisj mag worden. Voorts moet de VRT een "brede publiekszender" blijven en moet de focus opnieuw meer op het vervullen van de "openbare opdracht" gelegd worden.
 
Discussie rond derde net
De vakbonden spraken zich ook kort uit over de discussie rond het derde net. VRT-baas Sandra De Preter wil Canvas en Ketnet graag ontdubbelen om zo onder meer de jeugdige kijkers de klok rond te kunnen bedienen. Volgens vakbondsman Vandenoeck is het mogelijk om zo'n derde kanaal te realiseren met het huidige personeelsbestand. "Dat derde net is mogelijk met het bestaande personeel, als het in de plaats komt van wat er nu achter de rode knop zit bij Ketnet+ en Canvas+", aldus Vandenoeck.
 
ACV-vakbondsman Ivo Hendrix sloot zijn tussenkomst in de mediacommissie af met een opvallende opmerking aan het adres van mediaminister Ingrid Lieten. "Als men van Vlaanderen In Actie (VIA) een sterk merk wil maken, zet dan in op de Vlaamse audiovisuele sector. Die levert kwaliteit. Andere landen benijden ons daarvoor", aldus Hendrix.

Bron: Belga/ DS/ HLN